Podatność CVE-2020-16905


Publikacja: 2020-10-16   Modyfikacja: 2020-10-17

Opis:
An elevation of privilege vulnerability exists in Windows Error Reporting (WER) when WER handles and executes files, aka 'Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2020-16909.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows server 2016 
Microsoft -> Windows server 2019 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-16905

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top