Podatność CVE-2020-16933


Publikacja: 2020-10-16   Modyfikacja: 2020-10-17

Opis:
A security feature bypass vulnerability exists in Microsoft Word software when it fails to properly handle .LNK files, aka 'Microsoft Word Security Feature Bypass Vulnerability'.

Typ:

CWE-755

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Windows 8.1 
Microsoft -> Windows rt 8.1 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows server 2012 
Microsoft -> Windows server 2016 
Microsoft -> Windows server 2019 
Microsoft -> 365 apps 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> WORD 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-16933

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top