Podatność CVE-2020-2133


Publikacja: 2020-02-12

Opis:
Jenkins Applatix Plugin 1.1 and earlier stores a password unencrypted in job config.xml files on the Jenkins master where it can be viewed by users with Extended Read permission, or access to the master file system.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Applatix 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/02/12/3
https://jenkins.io/security/advisory/2020-02-12/#SECURITY-1540

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top