Podatność CVE-2020-2262


Publikacja: 2020-09-16

Opis:
Jenkins Android Lint Plugin 2.6 and earlier does not escape the annotation message in tooltips, resulting in a stored cross-site scripting (XSS) vulnerability exploitable by attackers able to provide report files to the plugin's post-build step.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Android lint 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/09/16/3
https://www.jenkins.io/security/advisory/2020-09-16/#SECURITY-1908

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top