Podatność CVE-2020-23048


Publikacja: 2021-10-22   Modyfikacja: 2021-10-23

Opis:
SeedDMS Content Management System v6.0.7 contains a persistent cross-site scripting (XSS) vulnerability in the component AddEvent.php via the name and comment parameters.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Seeddms -> Seeddms 

 Referencje:
https://www.vulnerability-lab.com/get_content.php?id=2209

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top