Podatność CVE-2020-23576


Publikacja: 2020-08-27

Opis:
Laborator Neon dashboard v3 is affected by stored Cross Site Scripting (XSS) via the chat tab.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Laborator -> NEON 

 Referencje:
https://vimeo.com/427083932

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top