Podatność CVE-2020-24458


Publikacja: 2021-02-17

Opis:
Incomplete cleanup in some Intel(R) PROSet/Wireless WiFi and Killer (TM) drivers before version 22.0 may allow a privileged user to potentially enable information disclosure and denial of service<b>&nbsp;</b>via adjacent access.

Typ:

CWE-459

(Incomplete Cleanup)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.1/10
4.9/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy

 Referencje:
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00448.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top