Podatność CVE-2020-24743


Publikacja: 2021-11-03

Opis:
An issue was found in /showReports.do Zoho ManageEngine Applications Manager up to 14550, allows attackers to gain escalated privileges via the resourceid parameter.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine applications manager 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/applications_manager/issues.html#v14550

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top