Podatność CVE-2020-25082


Publikacja: 2021-08-10

Opis:
An attacker with physical access to Nuvoton Trusted Platform Module (NPCT75x 7.2.x before 7.2.2.0) could extract an Elliptic Curve Cryptography (ECC) private key via a side-channel attack against ECDSA, because of an Observable Timing Discrepancy.

Typ:

CWE-203

(Information Exposure Through Discrepancy)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
https://www.nuvoton.com/support/product-related-information/security-advisories/sa-002/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top