Podatność CVE-2020-25106


Publikacja: 2020-12-22

Opis:
Nanosystems SupRemo 4.1.3.2348 allows attackers to obtain LocalSystem access because File Manager can be used to rename Supremo.exe and then upload a Trojan horse with the Supremo.exe filename.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SUPREMO 4.1.3.2348 Privilege Escalation
Victor Gil
23.12.2020

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Supremocontrol -> Supremo 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/160666/SUPREMO-4.1.3.2348-Privilege-Escalation.html
https://seclists.org/fulldisclosure/2020/Dec/42
https://www.supremocontrol.com/changelog/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top