Podatność CVE-2020-25834


Publikacja: 2020-11-17

Opis:
Cross-Site Scripting vulnerability on Micro Focus ArcSight Logger product, affecting version 7.1. The vulnerability could be remotely exploited resulting in Cross-Site Scripting (XSS).

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Arcsight logger 

 Referencje:
https://community.microfocus.com/t5/Logger/Logger-Release-Notes-7-1-1/ta-p/2837600

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top