Podatność CVE-2020-25838


Publikacja: 2020-12-11

Opis:
Unauthorized disclosure of sensitive information vulnerability in Micro Focus Filr product. Affecting all 3.x and 4.x versions. The vulnerability could be exploited to disclose unauthorized sensitive information.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> FILR 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03767186

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top