Podatność CVE-2020-26936


Publikacja: 2020-11-26   Modyfikacja: 2020-11-27

Opis:
Cloudera Data Engineering (CDE) before 1.1 was vulnerable to a CSRF attack.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cloudera -> Data engineering 

 Referencje:
https://docs.cloudera.com/data-engineering/cloud/overview/topics/cde-service-overview.html
https://my.cloudera.com/knowledge/TSB-2020-447-Cross-Site-Request-Forgery-vulnerability-in-CDE?id=304992

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top