Podatność CVE-2020-28050


Publikacja: 2021-03-05

Opis:
Zoho ManageEngine Desktop Central before build 10.0.647 allows a single authentication secret from multiple agents to communicate with the server.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine desktop central 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/desktop-central/cve-2020-28050.html
https://www.manageengine.com/products/desktop-central/fixing-multiple-vulnerabilities.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top