Podatność CVE-2020-28052


Publikacja: 2020-12-18

Opis:
An issue was discovered in Legion of the Bouncy Castle BC Java 1.65 and 1.66. The OpenBSDBCrypt.checkPassword utility method compared incorrect data when checking the password, allowing incorrect passwords to indicate they were matching with previously hashed ones that were different.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Bouncycastle -> Legion-of-the-bouncy-castle-java-crytography-api 

 Referencje:
https://github.com/bcgit/bc-java/wiki/CVE-2020-28052
https://www.bouncycastle.org/releasenotes.html
https://www.synopsys.com/blogs/software-security/cve-2020-28052-bouncy-castle/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top