Podatność CVE-2020-28653


Publikacja: 2021-02-03

Opis:
Zoho ManageEngine OpManager Stable build before 125203 (and Released build before 125233) allows Remote Code Execution via the Smart Update Manager (SUM) servlet.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine opmanager 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/read-me-complete.html#125203
https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/read-me-complete.html#125233

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top