Podatność CVE-2020-28726


Publikacja: 2020-11-24

Opis:
Open redirect in SeedDMS 6.0.13 via the dropfolderfileform1 parameter to out/out.AddDocument.php.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Seeddms -> Seeddms 

 Referencje:
https://sourceforge.net/p/seeddms/code/ci/877844cbba0749367b8ba0e4e0bde34a1dc838f1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top