Podatność CVE-2020-28727


Publikacja: 2020-12-07

Opis:
Cross-site scripting (XSS) exists in SeedDMS 6.0.13 via the folderid parameter to views/bootstrap/class.DropFolderChooser.php.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Seeddms -> Seeddms 

 Referencje:
http://seeddms.com
https://sourceforge.net/p/seeddms/code/ci/32b03b1e5880e2f38cecf4ac7743f8f62f33043f/
https://sourceforge.net/projects/seeddms/files/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top