Podatność CVE-2020-29172


Publikacja: 2020-12-26

Opis:
A cross-site scripting (XSS) vulnerability in the LiteSpeed Cache plugin before 3.6.1 for WordPress can be exploited via the Server IP setting.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Litespeedtech -> Litespeed cache 

 Referencje:
https://wordpress.org/plugins/litespeed-cache/#developers
https://www.litespeedtech.com/products/cache-plugins/wordpress-acceleration

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top