Podatność CVE-2020-35523


Publikacja: 2021-03-09

Opis:
An integer overflow flaw was found in libtiff that exists in the tif_getimage.c file. This flaw allows an attacker to inject and execute arbitrary code when a user opens a crafted TIFF file. The highest threat from this vulnerability is to confidentiality, integrity, as well as system availability.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libtiff -> Libtiff 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1932040
https://gitlab.com/libtiff/libtiff/-/commit/c8d613ef497058fe653c467fc84c70a62a4a71b2
https://gitlab.com/libtiff/libtiff/-/merge_requests/160
https://www.debian.org/security/2021/dsa-4869

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top