Podatność CVE-2020-35682


Publikacja: 2021-03-13

Opis:
Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus before 11134 allows an Authentication Bypass (only during SAML login).

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine servicedesk plus 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/service-desk/on-premises/readme.html#11134

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top