Podatność CVE-2020-35749


Publikacja: 2021-01-15

Opis:
Directory traversal vulnerability in class-simple_job_board_resume_download_handler.php in the Simple Board Job plugin 2.9.3 and earlier for WordPress allows remote attackers to read arbitrary files via the sjb_file parameter to wp-admin/post.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Simple JobBoard Authenticated File Read
SunCSR
22.01.2021

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Presstigers -> Simple board job 

 Referencje:
https://docs.google.com/document/d/1TbePkrRGsczepBaJptIdVRvfRrjiC5hjGg_Vxdesw6E/edit?usp=sharing

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top