Podatność CVE-2020-35765


Publikacja: 2021-02-05

Opis:
doFilter in com.adventnet.appmanager.filter.UriCollector in Zoho ManageEngine Applications Manager through 14930 allows an authenticated SQL Injection via the resourceid parameter to showresource.do.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine applications manager 

 Referencje:
https://www.manageengine.com
https://www.manageengine.com/products/applications_manager/issues.html#v15000
https://www.manageengine.com/products/applications_manager/security-updates/security-updates-cve-2020-35765.html
https://www.tenable.com/security/research/tra-2021-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top