Podatność CVE-2020-35899


Publikacja: 2020-12-31

Opis:
An issue was discovered in the actix-service crate before 1.0.6 for Rust. The Cell implementation allows obtaining more than one mutable reference to the same data.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Actix -> Actix-service 

 Referencje:
https://rustsec.org/advisories/RUSTSEC-2020-0046.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top