Podatność CVE-2020-35946


Publikacja: 2021-01-01

Opis:
An issue was discovered in the All in One SEO Pack plugin before 3.6.2 for WordPress. The SEO Description and Title fields are vulnerable to unsanitized input from a Contributor, leading to stored XSS.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Semperplugins -> All in one seo pack 

 Referencje:
https://wpscan.com/vulnerability/10320
https://www.wordfence.com/blog/2020/07/2-million-users-affected-by-vulnerability-in-all-in-one-seo-pack/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top