Podatność CVE-2020-36322


Publikacja: 2021-04-14

Opis:
An issue was discovered in the FUSE filesystem implementation in the Linux kernel before 5.10.6, aka CID-5d069dbe8aaf. fuse_do_getattr() calls make_bad_inode() in inappropriate situations, causing a system crash. NOTE: the original fix for this vulnerability was incomplete, and its incompleteness is tracked as CVE-2021-28950.

Typ:

CWE-459

(Incomplete Cleanup)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.10.6
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=5d069dbe8aaf2a197142558b6fb2978189ba3454

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top