Podatność CVE-2020-3892


Publikacja: 2020-04-01

Opis:
A memory corruption issue was addressed with improved input validation. This issue is fixed in macOS Catalina 10.15.4. A malicious application may be able to execute arbitrary code with kernel privileges.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Apple -> Mac os x 

 Referencje:
https://support.apple.com/HT211100

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top