Podatność CVE-2020-3940


Publikacja: 2020-01-17

Opis:
VMware Workspace ONE SDK and dependent mobile application updates address sensitive information disclosure vulnerability.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Vmware -> Workspace one boxer 
Vmware -> Workspace one content 
Vmware -> Workspace one intelligent hub 
Vmware -> Workspace one notebook 
Vmware -> Workspace one people 
Vmware -> Workspace one piv-d manager 
Vmware -> Workspace one sdk 
Vmware -> Workspace one sdk \(objective-c\) 
Vmware -> Workspace one web 

 Referencje:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0001.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top