Podatność CVE-2020-3964


Publikacja: 2020-06-25

Opis:
VMware ESXi (7.0 before ESXi_7.0.0-1.20.16321839, 6.7 before ESXi670-202006401-SG and 6.5 before ESXi650-202005401-SG), Workstation (15.x before 15.5.2), and Fusion (11.x before 11.5.2) contain an information leak in the EHCI USB controller. A malicious actor with local access to a virtual machine may be able to read privileged information contained in the hypervisor's memory. Additional conditions beyond the attacker's control need to be present for exploitation to be possible.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
VMware ESXi Use-After-Free / Out-Of-Bounds Access
Google Security ...
18.07.2020

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Vmware -> Cloud foundation 
Vmware -> Fusion 
Vmware -> Workstation 
Vmware -> ESXI 

 Referencje:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0015.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top