Podatność CVE-2020-4023


Publikacja: 2020-06-01

Opis:
The review coverage resource in Atlassian Fisheye and Crucible before version 4.8.2 allows remote attackers to inject arbitrary HTML or Javascript via a cross site scripting (XSS) vulnerability through the committerFilter parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Atlassian -> Crucible 
Atlassian -> Fisheye 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/CRUC-8482
https://jira.atlassian.com/browse/FE-7298

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top