Podatność CVE-2020-4273


Publikacja: 2020-04-03

Opis:
IBM Spectrum Scale 4.2 and 5.0 could allow a local unprivileged attacker with intimate knowledge of the enviornment to execute commands as root using specially crafted input. IBM X-Force ID: 175977.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Spectrum scale 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/175977
https://www.ibm.com/support/pages/node/6151701

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top