Podatność CVE-2020-4565


Publikacja: 2020-06-26

Opis:
IBM Spectrum Protect Plus 10.1.0 through 10.1.5 could allow an attacker to obtain sensitive information due to insecure communications being used between the application and server. IBM X-Force ID: 183935.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Spectrum protect plus 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/183935
https://www.ibm.com/support/pages/node/6238920

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top