Podatność CVE-2020-5241


Publikacja: 2020-02-13   Modyfikacja: 2020-02-12

Opis:
matestack-ui-core (RubyGem) before 0.7.4 is vulnerable to XSS/Script injection. This vulnerability is patched in version 0.7.4.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Matestack -> Ui-core 

 Referencje:
https://github.com/matestack/matestack-ui-core/security/advisories/GHSA-3jqw-vv45-mjhh

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top