Podatność CVE-2020-5977


Publikacja: 2020-10-23

Opis:
NVIDIA GeForce Experience, all versions prior to 3.20.5.70, contains a vulnerability in NVIDIA Web Helper NodeJS Web Server in which an uncontrolled search path is used to load a node module, which may lead to code execution, denial of service, escalation of privileges, and information disclosure.

Typ:

CWE-427

(Uncontrolled Search Path Element)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nvidia -> Geforce experience 

 Referencje:
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5076

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top