Podatność CVE-2020-6010


Publikacja: 2020-04-30

Opis:
LearnPress Wordpress plugin version prior and including 3.2.6.7 is vulnerable to SQL Injection

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
WordPress LearnPress SQL Injection
nhattruong
21.07.2021

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Thimpress -> Learnpress 

 Referencje:
https://plugins.trac.wordpress.org/browser/learnpress/trunk/readme.txt?rev=2288975
https://research.checkpoint.com/2020/e-learning-platforms-getting-schooled-multiple-vulnerabilities-in-wordpress-most-popular-learning-management-system-plugins/
https://wordpress.org/plugins/learnpress/#developers

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top