Podatność CVE-2020-6259


Publikacja: 2020-05-12

Opis:
Under certain conditions SAP Adaptive Server Enterprise, versions 15.7, 16.0, allows an attacker to access information which would otherwise be restricted leading to Missing Authorization Check.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SAP -> Adaptive server enterprise 

 Referencje:
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2920548
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=545396222

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top