Podatność CVE-2020-6310


Publikacja: 2020-08-12

Opis:
Improper access control in SOA Configuration Trace component in SAP NetWeaver (ABAP Server) and ABAP Platform, versions - 702, 730, 731, 740, 750, allows any authenticated user to enumerate all SAP users, leading to Information Disclosure.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SAP -> Abap platform 
SAP -> Netweaver as abap 

 Referencje:
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2944988
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=552603345

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top