Podatność CVE-2020-6641


Publikacja: 2021-06-02

Opis:
Two authorization bypass through user-controlled key vulnerabilities in the Fortinet FortiPresence 2.1.0 administration interface may allow an attacker to gain access to some user data via portal manager or portal users parameters.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortipresence 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-19-258

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top