Podatność CVE-2020-6843


Publikacja: 2020-01-23

Opis:
Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus 11.0 Build 11007 allows XSS. This issue was fixed in version 11.0 Build 11010, SD-83959.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine servicedesk plus 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/156050/ZOHO-ManageEngine-ServiceDeskPlus-11.0-Build-11007-Cross-Site-Scripting.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2020/Jan/32
https://sec-consult.com/en/vulnerability-lab/advisories/index.html
https://seclists.org/bugtraq/2020/Jan/34
https://www.manageengine.com/products/service-desk/readme.html#11010%20-%20SD-83959

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top