Podatność CVE-2020-7064


Publikacja: 2020-04-01

Opis:
In PHP versions 7.2.x below 7.2.9, 7.3.x below 7.3.16 and 7.4.x below 7.4.34, while parsing EXIF data with exif_read_data() function, it is possible for malicious data to cause PHP to read one byte of uninitialized memory. This could potentially lead to information disclosure or crash.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
PHP -> PHP 

 Referencje:
https://bugs.php.net/bug.php?id=79282
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20200403-0001/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top