Podatność CVE-2020-7107


Publikacja: 2020-01-16

Opis:
The Ultimate FAQ plugin before 1.8.30 for WordPress allows XSS via Display_FAQ to Shortcodes/DisplayFAQs.php.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Etoilewebdesign -> Ultimate faq 

 Referencje:
https://plugins.trac.wordpress.org/changeset/2222959/ultimate-faqs/tags/1.8.30/Shortcodes/DisplayFAQs.php
https://wordpress.org/plugins/ultimate-faqs/#developers
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/10006

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top