Podatność CVE-2020-7309


Publikacja: 2020-08-26

Opis:
Cross Site Scripting vulnerability in ePO extension in McAfee Application Control (MAC) prior to 8.3.1 allows administrators to inject arbitrary web script or HTML via specially crafted input in the policy discovery section.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mcafee -> Application and change control 

 Referencje:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10324

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top