Podatność CVE-2020-7633


Publikacja: 2020-04-06

Opis:
apiconnect-cli-plugins through 6.0.1 is vulnerable to Command Injection.It allows execution of arbitrary commands via the pluginUri argument.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apiconnect-cli-plugins project -> Apiconnect-cli-plugins 

 Referencje:
https://openbase.io/js/apiconnect-cli-plugins
https://snyk.io/vuln/SNYK-JS-APICONNECTCLIPLUGINS-564427

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top