Podatność CVE-2020-7951


Publikacja: 2020-01-27

Opis:
meshsystem.dll in Valve Dota 2 before 7.23e allows remote attackers to achieve code execution or denial of service by creating a gaming server and inviting a victim to this server, because a crafted map is affected by memory corruption.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Valvesoftware -> Dota 2 

 Referencje:
https://github.com/bi7s/CVE/tree/master/CVE-2020-7951

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top