Podatność CVE-2020-8153


Publikacja: 2020-05-12

Opis:
Improper access control in Groupfolders app 4.0.3 allowed to delete hidden directories when when renaming an accessible item to the same name.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nextcloud -> Group folders 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/642515
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2020-017

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top