Podatność CVE-2020-8181


Publikacja: 2020-07-10

Opis:
A missing file type check in Nextcloud Contacts 3.2.0 allowed a malicious user to upload any file as avatars.

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nextcloud -> Contacts 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/808287
,
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2020-024

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top