Podatność CVE-2020-8202


Publikacja: 2020-07-30

Opis:
Improper check of inputs in Nextcloud Preferred Providers app v1.6.0 allowed to perform a denial of service attack when using a very long password.

Typ:

CWE-307

(Improper Restriction of Excessive Authentication Attempts)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Nextcloud -> Preferred providers 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/840598
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2020-028

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top