Podatność CVE-2020-8297


Publikacja: 2021-02-23

Opis:
Nextcloud Deck before 1.0.2 suffers from an insecure direct object reference (IDOR) vulnerability that permits users with a duplicate user identifier to access deck data of a previous deleted user.

Typ:

CWE-639

(Authorization Bypass Through User-Controlled Key)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Nextcloud -> DECK 

 Referencje:
https://github.com/nextcloud/deck/pull/1976
https://hackerone.com/reports/882258
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2021-007

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top