Podatność CVE-2020-8299


Publikacja: 2021-06-16

Opis:
Citrix ADC and Citrix/NetScaler Gateway 13.0 before 13.0-76.29, 12.1-61.18, 11.1-65.20, Citrix ADC 12.1-FIPS before 12.1-55.238, and Citrix SD-WAN WANOP Edition before 11.4.0, 11.3.2, 11.3.1a, 11.2.3a, 11.1.2c, 10.2.9a suffers from uncontrolled resource consumption by way of a network-based denial-of-service from within the same Layer 2 network segment. Note that the attacker must be in the same Layer 2 network segment as the vulnerable appliance.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
2.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Citrix -> Gateway 
Citrix -> Netscaler gateway 
Citrix -> Sd-wan wanop 

 Referencje:
https://support.citrix.com/article/CTX297155

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top