Podatność CVE-2020-8631


Publikacja: 2020-02-05

Opis:
cloud-init through 19.4 relies on Mersenne Twister for a random password, which makes it easier for attackers to predict passwords, because rand_str in cloudinit/util.py calls the random.choice function.

Typ:

CWE-330

(Use of Insufficiently Random Values)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Canonical -> Cloud-init 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/cloud-init/+bug/1860795
https://github.com/canonical/cloud-init/pull/204

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top